วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ค้นหา: วันเฉลิมพระชนมพรรษา

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบาย รั้วกำแพงของสถานที่ราชการ หรือบ้านเรือน

07 ก.ค. 2020
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบาย รั้วกำแพงของสถานที่ราชการ หรือบ้านเรือน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.• ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่างรั้วกำแพงของสถานที่

รัฐบาลขอเชิญร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

31 พ.ค. 2020
รัฐบาลขอเชิญร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระ