วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ค้นหา: รัชกาลที่-10

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบาย รั้วกำแพงของสถานที่ราชการ หรือบ้านเรือน

07 ก.ค. 2020
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบาย รั้วกำแพงของสถานที่ราชการ หรือบ้านเรือน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน• ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.• ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่างรั้วกำแพงของสถานที่