วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

ค้นหา: การเรียนการสอนทางไกล

ผอ.สทศ. ตอบ8ข้อคำถามออนไลน์กับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

20 พ.ค. 2020
ผอ.สทศ. ตอบ8ข้อคำถามออนไลน์กับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 1. การเรียนการสอนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์ จะทำให้ได้คุณภาพและจะประเมินผลอย่างไร ตอบ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สอดคล้องกับหลักสูตร ฯ และสภาว
ข้ามไปยังทูลบาร์