Home เทคนิคการสอน Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64
Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64

Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64

by pompam
1460 views
Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64
แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64

Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64

Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64 ช่วยครูยุคใหม่ปรับตัวรับการสอนช่วงวิกฤติ COVID-19 บทเรียนเรื่อง “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” ▫️กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี▫️ระยะเวลาบทเรียน 45 นาที▫️สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ▫️วัตถุประสงค์บทเรียน: เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Farm | Smart Living | Smart Environment | Smart Community ▫️สื่อการสอนที่ส่งมอบให้ : สไลด์ประกอบการสอน | เกมประกอบการสอน

กิจกรรมพิเศษ เทรนครูก่อนสอน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2564 (กิจกรรม 1 ชั่วโมง) สำหรับคุณครูที่นำบทเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริงก่อนปิดเทอมนี้จะได้รับ e-Certificate จาก depa

คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสื่อการสอนและอบรมวิธีการใช้ได้ที่ https://short.depa.or.th/DiJq8 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 สิงหาคม 2564

Depa Thailand แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64
แจกบทเรียนเสริมการสอน ลงทะเบียนสื่อการสอนและอบรมวิธีการ ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 64

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ Depa Thailand

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment