วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

วิทยฐานะ

แบบเช็คเอกสาร13ตชว.สำหรับกรรมการกลั่นกรอง 3 ท่านครูทั้ง3 ท่าน ไม่รวมผอ.
รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้
ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน ว21/2560 ฉบับ สพฐ.
แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63
ตรวจสอบด่วน หลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21 ได้
ดาวน์โหลดแบบ วฐ1-3 ไฟล์เวิร์ด แบบใหม่
วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด เตรียมประเมินรายปี
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
ข้ามไปยังทูลบาร์