วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

ข่าวการศึกษา

เริ่มแล้ว การอบรมออนไลน์ ครูผู้สอน ม.1-6 พัฒนาศักยภาพในการสอน ช่องทางการอบรม-ตารางอบรม 9-20 พ.ค.63
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์ 9-20 พฤษภาคมนี้
สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สโมสรลูกเสือราชาธิวาส เชิญชวนทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “ลูกเสือสำรอง” ผู้ที่มีคะเเนนผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
ข้ามไปยังทูลบาร์