สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับคุณครู Coding for Teacher (C4T) ซึ่งครูสามารถทบทวนหลักสูตร C4T ได้ โดยแบ่งหลักสูตร C4T เป็น 4 ช่วงชั้น จำนวน 150 Clips ดังนี้         

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สาระความรู้