แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

สำหรับผู้ถือ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”ที่ตอนนี้กำลังสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563ให้รีบตอบแบบสำรวจฯ เพราะจะมีผลสำหรับคนที่กำลังเก็บประสบการณ์สอน แต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ยังไม่ครบ 1 ปีโปรดกรอกและส่งข้อมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewc7PK0u0UeePFFEOqD3Cm5GJLaYf7CG8aPHKYROzvWTklhQ/viewform(ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ได้จากการทดสอบ/อบรม/เทียบโอน/หรือสำเร็จหลักสูตรที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแสดงว่าผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว​นั้น ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อมาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันไม่มีกระบวนการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรมนี้แล้ว)(ส่วนที่โรงเรียนขออนุญาตให้นั้น แล้วหลายคนเอาไปสมัครเรียน ป.บัณฑิต อันนั้นเรียกว่า หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่เกี่ยวกับเอกสารนี้นะคะ)หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/22052/

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา