ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 14 ระดับประเทศ อย่างเป็นทางการ

ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 14 ระดับประเทศ อย่างเป็นทางการ

จากการนำเสนอโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่ลแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 14 ระดับประเทศ อย่างเป็นทางการ **มีแนบท้ายประกาศผลด้วย**ขอแสดงความยินดีต่อทุกโครงงาน

ดาวน์โหลดผลการประกวด https://drive.google.com/file/d/1blJORvV7XLJKR2olssPCY3X8weBL36UF/view?usp=drivesdk

ขอบคุณที่มา : เว็บเพจ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ข่าวการศึกษา สาระความรู้