แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบ 5 ปีงบประมาณ 64-67

แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบ 5 ปีงบประมาณ 64-67

แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบ 5 ปีงบประมาณ 2564-2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ข่าวการศึกษา สาระความรู้