การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรฟรี

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรฟรี


สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “ การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem” ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563
จำกัดจำนวนคนเข้าใช้งานวันละ 100 คน #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🔻คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง🔻
https://sites.google.com/view/psyselfesteem/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ซึ่งจัดทำขึ้น โดยนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📌โดยมีขั้นตอน ดังนี้
▶️ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
▶️รับฟังสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem “ เวลาประมาณ 45 นาที
▶️ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

📣หากทุกคนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอัตโนมัติผ่านทาง Gmail

⚠️หมายเหตุ ทำในโน๊ตบุคหรือPCจะเสถียรมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม

หากพบข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ Gmail : jiraporn24647@gmail.com หรือ phoenixzame21@gmail.com

โทร : 094-503-3753 หรือ 085-1205967

สาระความรู้ อบรมออนไลน์