ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563

สำหรับครูที่ลงทะเบียนอบรมสะเต็มไว้ ปีนี้ สสวท.เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมสะเต็ม เป็นแบบอบรมออนไลน์นะคะ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์ค่ะ

  • สามารถรับอุปกรณ์และหนังสือได้ที่ศูนย์อบรมที่ลงทะเบียนไว้
  • การอบรมออนไลน์ต้องมีการส่งงานร่วมกิจกรรมศึกษารายละเอียดการเก็บคะแนนให้ดีนะคะ

อย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563 ได้ที่ http://stemreg.ipst.ac.th

ข่าวการศึกษา สาระความรู้