แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)

แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)

แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)

แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)

รูปแบบการอบรม

  • อบรมโดยดูคลิปวีดิทัศน์ใน  https://stemreg.ipst.ac.th ได้ด้วยตนเองที่ศูนย์อบรม ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน
  • สามารถเข้าระบบเพื่อศึกษาคลิปวีดิทัศน์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และดูซ้ำได้
  • แต่ละหลักสูตรมีเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ และเมื่อจบการอบรมแล้วท่านยังสามารถย้อนกลับมาดูคลิปวีดิทัศน์เพื่อทบทวนความรู้ได้ทั้งใน  https://stemreg.ipst.ac.th
  • หลังจากดูคลิปวีดิทัศน์แล้ว จะต้องทำแบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างการอบรม คลิปละ 3 ข้อ โดยส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ หากท่านไม่มีข้อมูลครูพี่เลี้ยง สอบถามได้ที่ smttraining@ipst.ac.th
  • หากมีความประสงค์จะทำปฏิบัติการตามคลิปวีดิทัศน์ ท่านสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง หรือรวมกลุ่มกับเพื่อนครูอย่างน้อย 7 คน (หรือตามดุลพินิจของครูพี่เลี้ยง) เพื่อยืมชุดอุปกรณ์จากครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมปลายทางที่ลงทะเบียนไว้

สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนอบรม (5 คะแนน) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563 โดยทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

>> ลิงก์ทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: IPST SMT Teacher มัธยมต้น

ข่าวการศึกษา สาระความรู้