ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการประเมินการดำเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการประเมินการดำเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

คู่มือการประเมินการดำเนินการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ที่มา:สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา ดาวน์โหลด