ด่วน! โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่ง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงา

นนายอนุชา นาคาศัย เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

เอกสารแนบ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/180/T_0001.PDF

ขอบคุณข้อมูลจาก : Workpoint News

ดาวน์โหลด สาระความรู้