ประกาศผลการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประกาศผลการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผลการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ

ดาวน์โหลดไฟส์แนบ ประกาศผลการตัดสิน

ขอบคุณที่มา สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา