15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

DLTV 10 Channel (อ.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UClX_qrfxdY0pehFLQlDLhQg
DLTV 11 Channel (อ.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UCI0eiYlls9Y47aOU96xAemA
DLTV 12 Channel (อ.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UC7xIbvdpMxJb6wkG1qXe8rw

ระดับประถมศึกษา

DLTV 1 Channel (ป.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UCFBuPBMDcSicTP5GfxbFHpg
DLTV 2 Channel (ป.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UC2uYNskNpuDvqn33C057ISg
DLTV 3 Channel (ป.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UCezKs4-KYiIHKn5i1Nt-qOw
DLTV 4 Channel (ป.4) 👉https://www.youtube.com/channel/UCd0-4UQpthShqV7OJBIz_NA
DLTV 5 Channel (ป.5) 👉https://www.youtube.com/channel/UCTafxsRhuz3g7QWKTZmEojg
DLTV 6 Channel (ป.6) 👉https://www.youtube.com/channel/UCJzyKNJbubOHGR_WwywJepA

ระดับมัธยมศึกษา

DLTV 7 Channel (ม.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UCSod_rJdoR9IRZijeDBFlWA
DLTV 8 Channel (ม.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UCg99AE0UUshijHwyVV9_KLw
DLTV 9 Channel (ม.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UCb4UVRPxydOnmVdzbwSiQjg
DLTV 13 Channel (ม.4) 👉https://www.youtube.com/channel/UCxyumuJsybBxnbq9sZ7BJjw
DLTV 14 Channel (ม.5) 👉https://www.youtube.com/channel/UCe74eAyX2qI0xrvenVdvfvg
DLTV 15 Channel (ม.6) 👉https://www.youtube.com/channel/UC_29UJBfe9_Z2tXvX7jxIfg

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 👉 https://www.dltv.ac.th/
______________________________
⭐️ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.ปลาย)
โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
👇👇👇
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ.
💻 เว็บไซต์ : http://covid19.innoobec.com/
📱 Facebook Pages : https://web.facebook.com/obecfightcovid19
โทร : 02 288 5704 และ 02 628 5099
______________________________

สาระความรู้