ประกาศแล้ว ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ทางไกล DLTV ช่อง 37-53 เริ่ม 18 พ.ค. นี้

ประกาศแล้ว ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ทางไกล DLTV ช่อง 37-53 เริ่ม 18 พ.ค. นี้

ประกาศแล้ว ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ทางไกล DLTV ช่อง 37-53 เริ่ม 18 พ.ค. นี้

วันนี้ (13 พ.ค. 2563) ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศแล้ว ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ทางไกล DLTV ช่อง 37-53 เริ่ม 18 พ.ค. นี้
ข่าวการศึกษา