อยากถ่ายภาพเก่งไม่ใช่เรื่องยาก Thai MOOC จัดให้ กับคอร์สเรียนออนไลน์การถ่ายภาพ เรียนปุ๊บ เก่งปั๊บ ได้ใบ CER ด้วยนะ

อยากถ่ายภาพเก่งไม่ใช่เรื่องยาก Thai MOOC จัดให้ กับคอร์สเรียนออนไลน์การถ่ายภาพ เรียนปุ๊บ เก่งปั๊บ ได้ใบ CER ด้วยนะ

อยากถ่ายภาพเก่งไม่ใช่เรื่องยาก Thai MOOC จัดให้ กับคอร์สเรียนออนไลน์การถ่ายภาพ เรียนปุ๊บ เก่งปั๊บ ได้ใบ CER ด้วยนะ

อยากถ่ายภาพเก่งไม่ใช่เรื่องยาก Thai MOOC จัดให้ กับคอร์สเรียนออนไลน์การถ่ายภาพ เรียนปุ๊บ เก่งปั๊บ ได้ใบ CER ด้วยนะ
อยากถ่ายภาพเก่งไม่ใช่เรื่องยาก Thai MOOC จัดให้ กับคอร์สเรียนออนไลน์การถ่ายภาพ เรียนปุ๊บ เก่งปั๊บ ได้ใบ CER ด้วยนะ

สารพัดเคล็ดลับจากมือโปร ถ่ายภาพอย่างไรให้ว้าว! ไทยมู้กรวบรวมรายวิชามาไว้ให้สมัครเรียนออนไลน์

KMITL001 : การถ่ายภาพเบื้องต้น
https://cutt.ly/KMITL001

KMITL008 : การถ่ายภาพบุคคล
https://cutt.ly/KMITL008

KMITL009 : การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์
https://cutt.ly/KMITL009

PSU003 : เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา
https://cutt.ly/PSU003

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

สาระความรู้ เทคนิคการสอน