Home อบรมออนไลน์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

by pompam
262 views
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก) ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ลงทะเบียนอบรม : https://forms.gle/PKUqycvFLD8FnHjN8

มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม แจ้ง link ท้ายการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม :

1. ภาพตนเอง (ประกอบปกหัวเว็บ)

2. เนื้อหาบทเรียน/ภาพประกอบ

3. ใบงาน (.pdf.)

รับชมได้ผ่านช่องทาง : https://www.youtube.com/watch?v=JF-utamAsEA

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม.ชบรย. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site” ในวันที่ 8 กันยายน 2564วิทยากรโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment