Home ดาวน์โหลด แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563
แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563

แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563

by pompam
2116 views
แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563
แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563

แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563

เพื่อนครูดอมคอม ขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563(รอผลสอบ O-NET) เครดิต ครูธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ทางเว็บขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงค์ https://bit.ly/3mW9v3q

แบ่งปัน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2563

ขอขอบพระคุณ เพจ KruKaen Thusshawoot

Related Posts

Leave a Comment