วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

แบบเช็คเอกสาร13ตชว.สำหรับกรรมการกลั่นกรอง 3 ท่านครูทั้ง3 ท่าน ไม่รวมผอ.

18 พ.ค. 2020
358

แบบเช็คเอกสาร13ตชว.สำหรับกรรมการกลั่นกรอง 3 ท่านครูทั้ง3 ท่าน ไม่รวมผอ. ตัวอย่าง รายนายมนตรี นันไชย ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 3

แบบเช็คเอกสาร13ตชว.สำหรับกรรมการกลั่นกรอง 3 ท่านครูทั้ง3 ท่าน ไม่รวมผอ.
แบบเช็คเอกสาร13ตชว.สำหรับกรรมการกลั่นกรอง 3 ท่านครูทั้ง3 ท่าน ไม่รวมผอ.

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณ : ครูมนตรี นันไชย ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 3


เรื่องที่เกี่ยวข้อง