Home ข่าวการศึกษา แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

by pompam
352 views

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

สำหรับผู้ถือ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”ที่ตอนนี้กำลังสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563ให้รีบตอบแบบสำรวจฯ เพราะจะมีผลสำหรับคนที่กำลังเก็บประสบการณ์สอน แต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ยังไม่ครบ 1 ปีโปรดกรอกและส่งข้อมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewc7PK0u0UeePFFEOqD3Cm5GJLaYf7CG8aPHKYROzvWTklhQ/viewform(ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ได้จากการทดสอบ/อบรม/เทียบโอน/หรือสำเร็จหลักสูตรที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแสดงว่าผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว​นั้น ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อมาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันไม่มีกระบวนการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรมนี้แล้ว)(ส่วนที่โรงเรียนขออนุญาตให้นั้น แล้วหลายคนเอาไปสมัครเรียน ป.บัณฑิต อันนั้นเรียกว่า หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่เกี่ยวกับเอกสารนี้นะคะ)หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/22052/

ที่มา คุรุสภา

Related Posts

Leave a Comment