Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม
แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม

แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม

by pompam
2820 views
แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม
แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม

แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม

แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คำชี้แจง
1.แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน ต้องทำข้อสอบให้ถูกต้องอย่างน้อย 80% หรือตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรตาม E-mail ที่แจ้งไว้
2. จำกัดผู้ทำแบบทดสอบจำนวน 500 คน เท่านั้น
3. จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ E-mail ละ 1 ครั้ง เท่านั้น
4. หากท่านมีคะแนนผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตรภายใน 10 นาที ให้รีบติดต่อทางกล่องข้อความเพจวรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรี ***ภายในวันที่ท่านทำแบบทดสอบเท่านั้น*** หากพ้นวันที่ท่านทำแบบทดสอบไปแล้ว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการค้นหาเกียรติบัตรของท่าน เนื่องจากข้อมูลจะลบเมื่อสิ้นสุดวัน

แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม
แบบทดสอบ เรื่อง คำลักษณนาม

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Comment