Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

by pompam
1363 views
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรการสัมนาได้ หลังจาก ตอบแบบประเมิน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

>>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<<

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่ https://sites.google.com/pakphanang.ac.th/pambu/cer

ขอขอบคุณผู้จัดทำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment