Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

by pompam
742 views
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 (มีจำนวนจำกัด)

คำชี้แจ้ง : ทำแบบทดสอบวัดความรู้ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทันที
ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมของเรา รับ Link ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของคุณ
ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiMBUKalasin

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

>>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<<

จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

Related Posts

Leave a Comment