Home ข่าวการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564

by pompam
1096 views
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564 จัดทำโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ศึกษารายละเอียดจากสรุปเอกสารหลักเกณฑ์ ว9/2564 จากลิงก์เอกสารหนังสือราชการจาก ก.ค.ศ.เอกสารประกอบการบรรยายออกมาจากลิงก์ที่ส่งให้นี้ครับ ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1edjwmnkxrgCuPSLzbQP2rSUhyIcrXHgx?usp=sharing
การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรม
📣1. สำหรับครู
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
👉ว 9/2564 ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3368-9-2565.html
👉ว 3/2564 ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html
👉ว 4/2564 ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html

👉ว 17/2564 ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/…/item/3440-2021-08-03-12-09-44.html
1.2 กรณีที่ครูอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่า (ว 21)
👉ว 21/2560 ที่ลิงก์ https://otepc.go.th/th/content_page/item/1891-21-2560.html

หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564
หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว9/2564

>>ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่<<

ขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment