Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง
แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

by pompam
806 views
แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง
แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

*คำชี้แจง ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบทดสอบให้ครบทุกช่อง เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่าน E-mail ที่ได้กรอกข้อมูลไว้

ลิงก์อ่าน E-Book : https://anyflip.com/twewv/eavf/

แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง
แบบทดสอบออนไลน์โครงการ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ผู้จัดทำ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง กศน.อำเภอเมืองระนอง

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment