Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

by pompam
483 views
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เอกสารความรู้ : https://online.pubhtml5.com/wbaf/nbtm/

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “โควิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม่” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

>>ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่<<

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment