Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

by pompam
750 views
แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

แบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รับเกียรติบัตรฟรี ทาง e-mail โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กับเรา ทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร ทาง e-mail.

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงก์เข้าทำแบบทดสอบได้เลยระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565

ลิงก์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับ A1 : https://forms.gle/fAc2K3offdrEMgr76

ระดับ A2 : https://forms.gle/NRBq4j3PHMaTU6RF9

ระดับ A3 : https://forms.gle/DJUU9Aj7tM96WKPs7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ B1 : https://forms.gle/3AAfMo9SyfGeAf256

ระดับ B2 : https://forms.gle/tx4SXMn8Mg2uk4fy6

ระดับ B3 : https://forms.gle/KkQxJCdDcfsBKDtn7

ขอขอบคุณที่มา เพจ Mathematics_NPK

Related Posts

Leave a Comment