Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

by pompam
1891 views
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางEmail

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Comment