Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”
แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

by pompam
961 views
แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ "วันงดสูบบุหรี่โลก"
แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ขึ้น

>>>คำชี้แจง<<<
1. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก”
2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางอีเมลทันที
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

>>>คำแนะนำ<<<
1. แนะนำให้ใช้อีเมลของ Gmail

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ "วันงดสูบบุหรี่โลก"
แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Comment