Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

by pompam
1119 views
แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ พุทธประวัติ และหลักธรรมที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม *

หมายเหตุ 1. เมื่อทำตอบแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 14 ข้อขึ้นไปจาก 20 ข้อ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ทางอีเมลที่ระบุไว้ 2. เกียรติบัตรจำกัดจำนวน 100 ฉบับต่อวัน

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

>>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<<

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment