Home ข่าวการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม)ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม)ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม)ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

by pompam
789 views

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่มา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Related Posts

Leave a Comment