Home วิทยฐานะ เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

by pompam
3455 views
เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู …….. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ผยแพร่การจัดทำ แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ว 21 : PLC แจกไพล์ ฟรีแบบกัลยาณมิตร By ครูส่ง และ เพจ ครูอาชีพ

Related Posts

Leave a Comment