Home อบรมออนไลน์ เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ

by pompam
1469 views
เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ

การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้ว สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร สำหรับครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

1. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(หลักสูตร อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. และจะแจ้งรหัสการอบรมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการอบรม และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม PLC หลังการอบรมได้อีกด้วย คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการสมัคร 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 (สมัครและอบรมในรูปแบบออนไลน์) ระยะเวลาการอบรม เมษายน – มิถุนายน 2564 (โปรดตรวจสอบกับ มรภ. ที่มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดของท่าน)

ตรวจสอบ มรภ. ที่มีเขตพื้นที่บริการการจัดการอบรมในจังหวัดของท่านได้ที่ :: https://bit.ly/2PHDRdo

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Related Posts

Leave a Comment