วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 

ฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563

พร้อมทำแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบัตร จะต้องทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80

 จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณ เว็บไซต์ รักครู


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรฟรี
ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563
แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)
สสวท. ขอเชิญ คุณครูสมัคร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร
มาแล้ว!! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร