Home ข่าวการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
สำนักการลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

by pompam
184 views

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

สำนักการลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค.2564 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี #ฟรีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

Related Posts

Leave a Comment