Home ข่าวการศึกษา สสวท.ชวนครูและนักเรียน ร่วมอบรมออนไลน์ฟรี “TikTok Workshop” สมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2564
สสวท.ชวนครูและนักเรียน ร่วมอบรมออนไลน์ฟรี “TikTok Workshop” สมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2564

สสวท.ชวนครูและนักเรียน ร่วมอบรมออนไลน์ฟรี “TikTok Workshop” สมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2564

by pompam
396 views

สสวท.ชวนครู และนักเรียน ร่วมอบรมออนไลน์ฟรี “TikTok Workshop” สมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อเสริมสร้างความสนุกให้การเรียนการสอนของคนรุ่นใหม่ ในวัน 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. โดยวิทยากรจาก TikTok

ขอเชิญครูและนักเรียน ร่วมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Tiktok เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการใช้สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยมีวิทยากรจาก Tiktok เป็นผู้ให้การอบรม รายละเอียดดังภาพ

สำหรับครู คลิกสมัครที่นี่

สำหรับนักเรียน คลิกสมัครที่นี่

Related Posts

Leave a Comment