วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 “สอบ NT 24 มีนาคม 2564” และ “สอบ RT 8 – 12 มีนาคม 2564”

สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 “สอบ NT 24 มีนาคม 2564” และ “สอบ RT 8 – 12 มีนาคม 2564 “

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

NT สอบ 24 มีนาคม 2564 ประกาศผล 5 พฤษภาคม 2564

RT สอบ 8 – 12 มีนาคม 2564 ประกาศผล 20 เมษายน 2564

สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 "สอบ NT 24 มีนาคม 2564" และ "สอบ RT  8 – 12 มีนาคม 2564"
สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 “สอบ NT 24 มีนาคม 2564” และ “สอบ RT 8 – 12 มีนาคม 2564”
สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 "สอบ NT 24 มีนาคม 2564" และ "สอบ RT  8 – 12 มีนาคม 2564"
สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 “สอบ NT 24 มีนาคม 2564” และ “สอบ RT 8 – 12 มีนาคม 2564”
สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 "สอบ NT 24 มีนาคม 2564" และ "สอบ RT  8 – 12 มีนาคม 2564"
สพฐ.กำหนดการสอบRT และ NT ปี 2563 “สอบ NT 24 มีนาคม 2564” และ “สอบ RT 8 – 12 มีนาคม 2564”


ข้ามไปยังทูลบาร์