Home ข่าวการศึกษา สคบศ.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”
สคบศ.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

สคบศ.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

by pompam
1626 views

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

สำหรับบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกสังกัดทั่วประเทศ อบรมปีนี้ 4,500 คน ด้วยระบบออนไลน์ ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านการกำกับติดตามโดยเครือข่ายผู้ดูแลการพัฒนาตามส่วนภูมิภาคและจังหวัดทั่วประเทศ อบรมระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2564

สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันพัฒนาครูฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

ที่มา ศธ.360 องศา

Related Posts

Leave a Comment