Home ข่าวการศึกษา ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน
ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

by pompam
756 views
ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน
ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันเปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. เน้นย้ำโรงเรียนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับว่าต้องมาจัดการเรียนในสถานที่ของโรงเรียน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิถุนายน 256 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่ได้เคยประกาศไป 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE หรือเป็นการเรียนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ

ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน
ศธ. ย้ำเปิดภาคเรียน ’14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท ของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์ หรือลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง หากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้น จะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างสูงสุด.

ที่มาข่าว ศธ.360 องศา

Related Posts

Leave a Comment