Home อบรมออนไลน์ วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.
วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

by pompam
3416 views
วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.
วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร

Facebook OBEC Channel

Youtube OBEC Channel

เว็บไต์หลัก https://webinar.dlit.ac.th/home

Link ลงทะเบียนหลังการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

*****รหัสสำหรับกรอกก่อนทำแบบทดสอบ*****

Code Today วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : DL1408
Code Today วันที่ 15 สิงหาคม 2564 : OBEC1508

ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://webinar.dlit.ac.th/register
วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.
การอบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

2. เลือกเขตตรวจราชการ จังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่

วิธีลงทะเบียน อบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.
การอบรม สพฐ. webinar DLIT ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร จาก สพฐ.

3.กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสุกล เลขประจำตัวประชาชน โรงเรียน สังกัด รหัส Code Today ประจำวัน ทั้ง2 วัน แล้วทำแบบทดสอบ แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ นะคะ

“สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร

กรอก รหัส Code Today ประจำวัน แล้วทำแบบทดสอบ
กรอก รหัส Code Today ประจำวัน แล้วทำแบบทดสอบ

**ปิดระบบ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ***

คุณครูสามารถศึกษา รับชมการบรรยายย้อนหลัง ได้ที่ เว็บไซต์ https://webinar.dlit.ac.th/home ก่อนทำแบบทดสอบ

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment