Home อบรมออนไลน์ ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564
ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564

ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564

by pompam
2493 views
ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564
ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564

ลิงค์ชมย้อนหลัง อบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564

ลิงค์ชมย้อนหลัง สาระความรู้เกี่ยวกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวันนี้ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีการอบรมในหลากหลายหัวข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นการทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการทำแบบทดสอบรับวุฒิบัตร หลังการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร

Facebook OBEC Channel

Youtube OBEC Channel

เว็บไต์หลัก https://webinar.dlit.ac.th/home

Link ลงทะเบียนหลังการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

สพฐ webinar DLIT
สพฐ webinar DLIT

📝เอกสารประกอบการบรรยาย

🎬 รับชมย้อนหลัง

สพฐ webinar DLIT
สพฐ webinar DLIT

📝 เอกสารประกอบการบรรยาย

🎬 รับชมย้อนหลัง

สพฐ webinar DLIT
สพฐ webinar DLIT

📝 เอกสารประกอบการบรรยา / 📝 คู่มือ Microsoft Teams

🎬 รับชมย้อนหลัง

สพฐ webinar DLIT
สพฐ webinar DLIT

📝 เอกสารประกอบการบรรยาย

Zoom / Cisco WebEx / Messenger Room / Line Meeting /

🎬 รับชมย้อนหลัง

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment