Home ข่าวการศึกษา ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

by pompam
11755 views
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform ใน

ผู้ที่ทำคะแนนถึง 70% จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ พร้อมลายเซ็นของท่าน รัฐมนตรี ศธ. ตรีนุช เทียนทอง และ เลขาธิการ กพฐ (สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรด้วยตัวเองได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากมีผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบ จำนวนมากถึง 200,497 ครั้ง และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นจำนวนมากถึง 151,127 คน เนื่องจากมีผู้เข้าทดสอบซ้ำหลายครั้งเป็นจำนวนมาก ระบบจึงต้องประมวลผลเพื่อตรวจสอบชื่อที่ซ้ำ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกใบประกาศนียบัตร ระบบจะทยอยออกให้จนครบจำนวนผู้ที่สอบผ่าน
โดยระบบจะเริ่มทยอยโหลดใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป ได้ที่ลิงค์นี้

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ขณะนี้เปิดให้ทดลองดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.

ที่มา เฟซบุ๊ก MOE Safety Center

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment