Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

by pompam
2326 views
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

วันนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอนำเสนอรวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “ระบบหายใจ”

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc4MZ7YOOdBc…/viewform
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/qwis/csvd/…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “การดำรงชีวิตของพืช”

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctB6Ye6RWSgi…/viewform
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/ljwq/swwj/…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”✐

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdQU4e6Ef8q0G…/viewform
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://pubhtml5.com/ivay/wrih…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “ระบบขับถ่ายปัสสาวะ”✐

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrxWQEBaWDrA…/viewform
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/qwis/fikt/…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “Basic Econ”✐

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSesQEMV6VXmTA…/viewform

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/yplg/qxay/…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เรื่อง ดาวเสาร์ Saturn”✐

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfPfjBZQBY…/viewform…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต”✐

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSciLroksQBWL8…/viewform
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/qwis/ozkd/…

รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS6”

𝗟𝗜𝗡𝗞 แบบทดสอบ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfAk6jA6a1…/viewform…

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://online.pubhtml5.com/fheb/akcv/…

ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ที่แบ่งปันความรู้นะคะ

Related Posts

Leave a Comment