Home ข่าวการศึกษา ประกาศผลโครงงานคุณธรรม “ คุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
ประกาศผลโครงงานคุณธรรม “ คุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

ประกาศผลโครงงานคุณธรรม “ คุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

by pompam
1757 views

เพื่อนครูดอทคอม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

ตามที่ สพฐ.ได้ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงงานคุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔และโครงงานที่มีการรายงานผลการดำเนินงานจะได้รับเกียรติบัตร นั้น
       ในการนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการออกเกียรติบัตรให้กับโครงงาน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๘๓๗ โครงงาน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : ๑. ให้ สพท. หรือโรงเรียนพรินต์เกียรติบัตรให้ตรงกับจำนวนครูที่ปรึกษาโครงงานและจำนวนนักเรียนโครงงาน ที่มีในรายงานผลการดำเนินโครงงานเท่านั้น
                ๒. ให้ สพท. หรือโรงเรียนพิมพ์ชื่อ-สกุลของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเอง

เอกสารเพิ่มเติม ๑ รายชื่อโครงงานที่รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารเพิ่มเติม ๒ เกียรติบัตรสำหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน
เอกสารเพิ่มเติม ๓ เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
เอกสารเพิ่มเติม ๔ คำชี้แจงการดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

คำชี้แจง

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download? (1.34 mb)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 :  Download? (5.39 mb)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 :  Download? (5.39 mb)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 :  Download? (513.74 kb)

ที่มา เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

Related Posts

Leave a Comment