วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศธ. ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ขอบคุณที่มา สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข้ามไปยังทูลบาร์