Home ข่าวการศึกษา ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

by admin admin
388 views

ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ปฏิทินนี้ แจ้งทั้งการสอบคัดเลือก

  • รอง ผอ. สถานศึกษา
  • ครูผู้ช่วย
  • รอง ผอ.สพท.
  • ผอ.สพท.
  • ผอ.สถานศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์
  • ข้าราชการ ก.พ.
ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
ปฏิทินการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

Related Posts

Leave a Comment