Home อบรมออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

by pompam
756 views
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทความนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอเชิญชวนเข้าเรียน บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว”
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว”

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80 % จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว”
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว”

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

Related Posts

Leave a Comment